Wedstrijdreglement WOMED Award

Artikel 1: organisatie

Vrouwennet vzw en UNIZO organiseren met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en met de steun van Liantis, KBC, Vlerick Business School, AFAS Software en Ter Helme de uitreiking van de 'WOMED Award 2023'.

Artikel 2: voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 'WOMED Award 2023'.
De deelnemer …

 • Is een zelfstandig ondernemende vrouw, minimum 5 jaar bezig en zelfstandig in hoofdberoep. Ze is aandeelhouder van de onderneming.
 • Onderneemt in Vlaanderen (met eventuele uitbreiding van andere regio’s en/of landen).
 • Kan groei voorleggen en heeft een financieel gezonde onderneming uitgebouwd (objectieve Graydon analyse).
 • Krijgt de kans om in de 12 maanden volgend op haar verkiezing, actief de rol van ambassadrice voor het vrouwelijk ondernemerschap op zich te nemen.

Kwaliteiten die de jury onder meer in acht neemt zijn: de mate waarin geïnnoveerd wordt, tewerkstellingskansen die geboden worden, langetermijnvisie, mate van ambitie, maatschappelijke inzet en betrokkenheid, focus op duurzaamheid, …

Artikel 3. Verloop van de wedstrijd

Kandidaatstelling:

 • De kandidate kan zichzelf voordragen of voorgedragen worden. De kandidate dient het kandidaatstellingsformulier in te vullen op www.womedaward.be uiterlijk op zondag 14 januari 2024 om 18u.
 • Na ontvangst van de tijdige kandidaatstelling ontvangt elke deelnemer een schriftelijke bevestiging van haar ingezonden kandidatuur.
 • De kandidate kan ook voorgedragen worden door één van de partners van de WOMED Award:
 • De organisatie heeft het recht elke deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is.

Vlaamse jury: samenstelling en werking

 • Een Vlaamse jury samengesteld uit partners, onderneemsters en de WOMED-winnares van vorig jaar.
 • De jury selecteert uit alle kandidaatsdossiers 10 kandidaten die het best voldoen aan de hoger vermelde criteria. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens.

Vrij te houden data

 • De 10 geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 22 februari 2024 (tussen 12u en 19u).
 • De 3 finalistes worden verwacht op maandag 26 februari 2024 voor een fotoshoot, interviews en mediatraining tussen 9u en 18u. Tussen 27 februari en 4 maart worden bedrijfsfilmpjes opgenomen.
 • Na de jurering zullen de 3 beste kandidaten 18 maart 2024 voorgesteld worden via de website www.womedaward.be
 • Via deze website kan het brede publiek zijn stem uitbrengen voor één van de 3 kandidaten. De publieksstemming loopt van 18 maart 2024 tot en met 24 april 2024
 • Het publiek bepaalt 30% van de quotering; de nationale jury 70%. Per e-mailadres kan er 1 stem (op slechts 1 kandidaat) uitgebracht worden. De organisatie heeft het recht de uitgebrachte stemmen te controleren en hierover informatie in te winnen bij de personen die de stem hebben uitgebracht. Bij vermoeden van onregelmatigheden heeft de organisatie het recht de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.
 • Om de sportieve geest van de wedstrijd te verzekeren is het de kandidates niet toegestaan financiële middelen te besteden of voordelen in nature te schenken voor de werving van stemmen.
 • Na deze publieke stemronde heeft de finale stemming plaats binnen de Vlaamse jury op 25 april 2024.
 • De winnares wordt bekend gemaakt, de twee andere kandidaten worden niet verder gerangschikt naar een tweede of een derde plaats, maar dragen beiden de titel ‘finaliste van de WOMED Award 2023’. De winnares draagt de titel ‘Winnares van de Womed Award 2023’.
 • De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en niet voor enig verhaal vatbaar. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

Uitreiking van de WOMED Award

Op 15 mei 2024 wordt de 25ste WOMED Award uitgereikt. De drie finalistes dienen op deze uitreiking aanwezig te zijn (behoudens overmacht).

Artikel 4

De 3 finalistes, die door de jury genomineerd worden, geven de organisatoren de toestemming om de naam en het logo van het bedrijf en de bedrijfsleiding alsook niet-financiële gegevens, evenals foto’s/video’s en redactionele content die naar aanleiding van deze wedstrijd wordt ontwikkeld zonder compensatie te gebruiken in de context van de WOMED Award en de promotie van het vrouwelijk ondernemerschap.

Artikel 5

Over een kandidaatstellingsdossier wordt geen briefwisseling gevoerd. Door het indienen van de kandidatuur gaat de kandidate akkoord met het huidig reglement en aanvaardt zij onherroepelijk de beslissing van de jury. Indien achteraf blijkt dat bepaalde door de of over de kandidate verstrekte gegevens onjuist zijn, kan de jury overgaan tot niet toekenning van de prijs aan de gekozen kandidate en een andere laureate bepalen.

Artikel 6

Behoudens de prijs die aan de 1ste laureate wordt uitgereikt, worden tevens een tweede en derde finaliste verkozen met een eervolle vermelding door de jury. De winnares en de twee finalisten houden zich aan de bepalingen van dit reglement en de filosofie van de WOMED Award. Indien de organisatie van oordeel zou zijn dat de titel door de winnares of één van de finalistes misbruikt wordt, houdt de organisatie zich het recht voor het gebruik van de titel op te schorten, desgevallend in te trekken.

Bijkomende info

Coördinator WOMED Award: Anne-Laure Flagothier, womedaward@vrouwennet.be