Engagement

Vrouwennet vzw steunt actief verschillende projecten. Dat doen we vanuit een maatschappelijk engagement om de persoonlijke ontplooiing van vrouwen -dichtbij en ver weg- te ondersteunen.

Engagement

Ambitienota voor een gendergelijk beleid

Advies van Vrouwennet vzw aan de overheid en stakeholders voor een gendergelijk beleid.

Website banner warm markant 2 01

Warm Markant

Elk jaar hebben Markant- en Best Pittig-afdelingen over heel Vlaanderen aandacht voor mensen in de maatschappij die nood hebben aan extra steun en zorg. Hier zetten we deze activiteiten graag in de kijker.

Uitpas banner website

Uitpas

Vrouwennet vzw is bovenlokale UiTPAS-partner. Tijdens onze nationale activiteiten van Markant en Best Pittig kunnen UiTPAS-houders punten sparen én krijgen mensen die er recht op hebben korting. Ook voor het lidgeld bieden we een korting aan al wie daar recht op heeft. Omdat de UiTPAS met kansentarief nog niet in elke gemeente beschikbaar is, komen hiervoor ook mensen in aanmerking die nog niet over deze UiTPAS beschikken, maar aan dezelfde criteria voldoen.

Wil je weten wat dit allemaal inhoudt, ben je benieuwd of je zélf ook als afdeling kan deelnemen aan het UiTPAS-programma? Mail naar info@vrouwennet.be of bel 02 286 93 30.

Beige Landscape Mountain Travel Picture Postcard

Trias

Samen met de internationale ngo Trias stimuleert Vrouwennet vzw vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd. Dit doen we met de organisatie van activiteiten ten voordele van Trias én met de uitreiking van de tweejaarlijkse WOMED Award Zuid.